Proběhlé výstavy  >  Jarka Rybová

N ovinky O galerii A ktuální výstavy P roběhlé výstavy I nteriér D ruzí o nás P artneři K ontakty N apište nám M apa stránek

Jarka Rybová

Zahradníkův totem Zahradníkův totem (výška 108cm, kombinace keramických materiálů)

Jarka Rybová se zabývá keramickou tvorbou již 30 let, v současné době působím jako odborná učitelka na keramickém oboru SUŠ Ostrava.

zpět   |   nahoru   |   domů
 

 
 
administrace
972 095 / 3
       
Všechna práva vyhrazena / © 2008 Pod Svícnem o.s. / realizace nextWEB