O galerii

N ovinky O galerii A ktuální výstavy P roběhlé výstavy I nteriér D ruzí o nás P artneři K ontakty N apište nám M apa stránek

O galerii

Salonek Pavlač Salonek Pavlač Galerie Pod Svícnem je součástí pozoruhodného Domu Pod Svícnem www.podsvicnem.cz ,  který se nachází poblíž frýdeckého Zámeckého náměstí a Městského úřadu Frýdek-Místek na ulici Farní, č.p.16.  

Výlohy antikvariátu Část exponátů je umístěna do výkladů antikvariátu. Jelikož jsou díla umístěna "bezbariérově" v nepřetržitě osvětlených výkladech, stávají se přirozenou součástí života na ulici a kolemjdoucí se jaksi mimoděk stávají návštěvníky galerie. Prezentují se zde jak začínající autoři tak i jejich zkušení předchůdci. Miniportréty se obměňují v pravidelných intervalech. Některá díla byla, a zcela jistě v budoucnosti ještě budou, vytvořena přímo pro tento prostor.        
  
Další výstavní prostor (Salonek) je umístěn v prvním poschodí Domu Pod Svícnem a je součástí klubaru Pavlač. I zde je možno v pravidelných intervalech sledovat portréty i ucelené prezentace známých i méně známých současných autorů.        
  
Během pravidelného Salonu, který se koná vždy na přelomu roku, se vystavené exponáty přesunují i do ostatních zajímavých prostor domu, zejména pak do světlíkem prosvětleného schodiště.       
        

zpět   |   nahoru   |   domů
 

 
 
administrace
972 068 / 1
       
Všechna práva vyhrazena / © 2008 Pod Svícnem o.s. / realizace nextWEB